20/06/1983 - Vych�dza singel �The Trooper� b/w �Cross-Eyed Mary�. Op� sa dost�va do Britskej Top 20.

20/06/1980 - Iron Maiden prv�kr�t vystupuj� v Lond�ne ako hlavn� hviezda. Bolo to v Rainbow, Anglicko.