19/06/1982 - Prv� vyst�penie v Normansku. Toto bola posledn� noc rozrastaj�ceho sa Beast On The Road Tour (o p�r dn� vyst�pili v Kanade) a Adrian Smith za�al stra�ne pi� (preto dostal prez�vku �Melvin�).