18/05/1998 - Bruce hos�uje po�as druh�ho koncertu kapely Dream Theater v klube House of Blues. Zahraj� si spolu skladbu �Perfect Strangers� od Deep Purple, �The Trooper� a k�sky z �Where Eagles Dare� a �Killers�. Na vyst�pen� je aj Adrian Smith, ktor� v�ak nevystupuje.