16/05/1983 - Vych�dza �Piece Of Mind�. Album sa usadzuje v UK na