11/04/1988 - Vych�dza posledn� album s Adrianom Smithom, �Seventh Son Of A Sevent Son�.

11/04/1983 - Vych�dza singel �Flight Of Icarus� b/w �I�ve Got The Fire�. Nebol ve�mi �spe�n� v Amerike (bol to ich prv� singel, ktor� tam vydali). Potom si uvedomili, �e urobili chybu, ke� ho tam vydali. Skon�il na