02/04/1985 - Dave Murray sa o�enil s priate�kou Tamarou v Honolulu, Havaj.

02/04/1982 - Prv� vyst�penie v �panielsku (Beast On The Road Tour), Barcelona, �panielsko. Aj napriek tomu, �e to boli prv� vyst�penia, boli v�etky 3 koncerty vypredan� (kapacita 8000 �ud�).