Stranger In A Strange Land

Was many years ago that I left home and
came this way,
I was a young man full of hopes and dreams,
But now it seems to me that all is lost and
nothing gained,
Sometimes things ain't what they seem,
No brave new world, no brave new world,
No brave new world, no brave new world.

Night and day I scan horizon, sea and sky,
My spirit wanders endlessly,
Until the day will dawn and friends from
home discover why,
Hear me calling, rescue me,
Set me free, set me free,
Lost in this place and leave no trace.

Chorus:
Stranger in a strange land,
Land of ice and snow,
Trapped here in this prison!
Lost and far from home.

One hundred years have gone
and men again they came that way,
To find the answer to the mystery,
They found his body lying where it fell on that day,
Preserved in time for all to see,
No brave new world, no brave new world,
Lost in this place, and leave no trace.

What became of the men that started,
All are gone and their souls departed.
Left me here in this place,
So all alone.

Chorus:
Stranger in a strange land,
Land of ice and snow,
Trapped here in this prison!
Lost and far from home.

Cudzinec v neznámej zemi

Pred mnohými rokmi som odišiel z domova
A vyšiel touto cestou,
Bol som mladík plný nádejí a snov,
Ale teraz sa zdá, že je všetko stratené
a že som nič nedokázal
Niekedy veci nie sú také, ako sa zdajú,
Žiadny skvelý svet, žiaden skvelý svet,
Žiadny skvelý svet, žiaden skvelý svet.

Vo dne v noci pozorujem obzor, more a oblohu,
Moja duša sa nekonečne potuluje,
Až do dňa, kedy ma priatelia
Od nás objavia
Počúvajte moje volanie, zachráňte ma,
Pusťte ma na slobodu, pusťte ma na slobodu,
Som stratený a nemôžem nájsť cestu späť.

Zbor:
Cudzinec v neznámej zemi,
V zemi snehu a ľadu,
Uväznený vo vnútri tohto väzenia!
Stratený ďaleko od domova.

Prešlo sto rokov
a ľudia opäť putovali touto cestou,
Aby našli odpoveď na tú záhadu
A našli jeho telo, ležiace tam, kde padlo toho dňa,
Všetci vidia, ako je uchované v čase,
Žiadny skvelý nový svet, žiadny skvelý nový svet,
Som tu stratený a nemôžem nájsť cestu späť,

Čo sa stalo s ľuďmi, ktorí sa zľakli,
Všetci sú preč a ich duše odlúčili.
Nechajte ma tu na tomto mieste,
Celkom samotného.

Zbor:
Cudzinec v neznáme zemi,
V zemi snehu a ľadu,
Uväznený vo vnútri tohto väzenia!
Stratený ďaleko od domova.

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2021
Powered by Websupport