Heaven Can Wait

Can't understand what is happening to me,
This isn't real, this is only a dream,
But I never have felt, no I never have felt this
way before,
I'm looking down on my body below,
I lie asleep in the midst of a dream,
Is it now could it be that the angel of death has
come for me?
I can't believe that really my time has come,
I don't feel ready, there's so much left undone,
And it's my soul and I'm not gonna let it get away.

Chorus:
Heaven can wait, Heaven can wait,
Heaven can wait, Heaven can wait til another day.

I have a lust for the Earth below
And Hell itself is my only foe,
'Cause I've no fear of dying,
I'll go when I'm good and ready,
I snatch a glimpse of the light's eternal rays,
I see a tunnel, I stand amazed,
At all of the people standing there in front of me,
Into the paths of rightness I'll be led,
Is this the place where the living join the dead?
I wish I knew this was only just a nightmare.

Chorus:
Take my hand, I'll lead you to the promised land,
Take my hand, I'll give you immortality,
Eternal youth, I'll take you to the other side,
To see the truth, the path for you is decided.
My body tingles, I feel so strange,
I feel so tired, I feel so drained,
And I'm wondering if I'll ever be the same again,
Is this in limbo or in Heaven or hell?
Maybe I'm going down there as well,
I can't accept my soul will drift forever.
I feel myself floating back down to Earth,
So could this be the hour of my rebirth?

Or have I died or will I wake from dreaming?

Nebo môže počkať

Nechápem, čo sa mi to prihodilo,
Že to nie je skutočnosť, ale iba sen,
Ale ja som nikdy predtým nemal
Takýto pocit
Pozerám na moje telo tam dole,
Ležím a spím uprostred sna,
Teraz by si pre mňa mohol kľudne prísť
Anjel smrti?
Nemôžem uveriť, že môj čas ozaj prišiel,
Necítim sa byť pripravený, ešte som chcel toho toľko urobiť, Toto je moja duša a ja nechcem odísť.

Zbor:
Nebo môže počkať, nebo môže počkať
Nebo môže počkať, nebo môže počkať inokedy.

Túžim po zemi tam dole
A peklo samotné je môj jediný nepriateľ,
Pretože nemám strach z umierania,
Pôjdem, až budem dobre pripravený,
Vidím lúče večného svetla,
Vidím tunel a zostávam stáť ohromený,
Všetci tí ľudia stojaci v rade predo mnou,
Budem vedený cestičkami cnosti
Je to miesto, kde sa živý spájajú s mŕtvymi?
Chcem vedieť, či to nebola iba taká nočná mora.

Zbor:
Podaj mi ruku, zavediem ťa do zeme zasľúbenej,
Podaj mi ruku a ja ti dám nesmrteľnosť,
Vezmem ťa na druhú stranu večnej mladosti,
Poznať pravdu cesty je pre teba rozhodujúce.
Necítim sa vo svojej koži a celý sa chvejem
Cítim, aký som prázdny a uťahaný,
Bude zaujímavé, ak budem ešte raz niekedy,
V tom podpeklí, Nebi či v Pekle?
Možno tam dolu pôjdem tiež,
Nepríjmem svoju dušu a budem navždy unášaný.
Cítim, že smerujem späť dolu na zem,
Je to hodina môjho znovuzrodenia?

Alebo umierania, a alebo ma snáď niekto zobudí zo snov?

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2021
Powered by Websupport