Wasted Years

From the coast of gold, across the seven seas,
I'm travelling on, far and wide,
But now it seems, I'm just a stranger to myself,
And all the things I sometimes do, it isn't me
but someone else.

I close my eyes, and think of home,
Another city goes by, in the night,
Ain't it funny how it is,
you never miss it til it's gone away,
And my heart is lying there
and will be til my dying day.

Chorus:
So understand
Don't waste your time always searching for
those wasted years,
Face up...make your stand,
And realise you're living in the golden years.

Too much time on my hands,
I got you on my mind,
Can't ease this pain, so easily,
When you can't find the words to say, it's
hard to make it through another day,
And it makes me wanna cry, and throw
my hands up to the sky.

Premárnené roky

Ďaleko od zlatého pobrežia, cez sedem morí,
Putujem ďalej, ďaleko a široko cez sedem morí
Ale vypadá to tak, že sa sám v sebe nevyznám
A že všetko, to čo robím, nechcem ja sám,
ale niekto druhý.

Zatváram oči a myslím na domov
A  v noci prichádzam do ďalšieho mesta
Nie je to zasa taká sranda,
Nikdy ťa to neminie,
Pokiaľ to už nie je definitívne preč
A moje srdce leží tam a bude ležať až do smrti

Zbor:
Tak pochop
Že strácaš čas stálym hľadaním
Tých premárnených rokov
Počkaj...zostaň stáť
A uvedom si, že žiješ svoje najlepšie roky

Veľa vlastného času
Myslím na teba
Viem, že tú bolesť tak ľahko neutíšiš
Keď si vlastne nedokážeš priznať,
že je ťažké v tom pokračovať ďalšie dni.
A ja chcem kričať
a vystrieť moje ruky k nebesiam.

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2021
Powered by Websupport