Caught Somewhere In Time

If you had the time to lose,
An open mind and time to choose,
Would you care to take a look,
Or can you read me like a book?

Time is always on my side,
Time is always on my side.

Can I tempt you, come with me,
Be Devil may care, fulfill your dream,
If I said I'd take you there,
Would you go, would you be scared?

Time is always on my side,
Time is always on my side.

Don't be afraid, you're safe with me,
Safe as any soul can be ... Honestly,
Just let yourself go.

Chorus:
Caught somewhere in time
Caught somewhere in time
Caught somewhere in time ... oh oh

Like a wolf in sheep's clothing,
You try to hide your deepest sins,
Of all the things that you've done wrong,
And I know where you belong.

Time is always on my side,
Time is always on my side.

Make you an offer you can't refuse,
You've only got your soul to lose...
Eternally...Just let yourself go!

Chorus:
Caught somewhere in time
Caught somewhere in time
Caught now in two minds!

Chytený niekde v čase

Keby si mal čas nazvyš,
Otvorenú myseľ a mohol si vyberať,
Postaral by som sa, aby si si ma prehliadol,
Alebo by si vo mne mohol čítať ako v knihe?

Čas je vždy na mojej strane,
Čas je vždy na mojej strane.

Môžem ťa zlákať, aby si šiel so mnou,
Byť diablom postarám sa, aby sa splnil tvoj sen,
Keď hovorím, že by som ťa tam vzal,
Tak by si išiel, keby si nemal strach?

Čas je vždy na mojej strane,
Čas je vždy na mojej strane.

Neboj sa, so mnou si v bezpečí,
Tak ako len tvoja duša môže byť... čestné slovo,
Tak už poď.

Zbor:
Chytený niekde v čase
Chytený niekde v čase
Chytený niekde v čase... ach  ach

Ako vlk v rúchu barančom,
Sa snažíš odkryť svoje najťažšie hriechy,
Všetko, čo si kedy urobil nesprávne,
A ja predsa viem, kam patríš.

Čas je vždy na mojej strane,
Čas je vždy na mojej strane.

Dávam ti ponuku, ktorú ty nemôžeš odmietnuť,
Svoju dušu môžeš jedine stratiť...
Navždy... rýchlo vypadni!

Zbor:
Chytený niekde v čase
Chytený niekde v čase
Chytený v rozpakoch!

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2021
Powered by Websupport