The Prophecy

Now that I know that the right time has come
My prediction will surely be true
The impending disaster it looms
And the whole of the village is doomed
Why won't you listen to me
It is so hard to understand
That I am the real seventh son
Your life or death on me depends

Suffering and pain impending disaster
Souls crying the devil's laughter
Heard the cry of the seven whistlers
Lucifer smiles looks on and waits

I'll take your life in my hands
Your fate your fortune's in my visions
Heed what I say and you'll see
What will be
Please listen to me

Now that they see the disaster is done
Now they put all the blame unto me
They feel I brought on a curse
Don't they know that the torment
It stays with me knowing that I walk alone
Through the eyes of the future I see
They don't even know what fear is
Don't they know I'm the one who is cursed

Purgatory beckons souls lost forever
Life after death or heaven hereafter
Heard the call of the seven whistlers again
Now Lucifer laughs hell awaits

I had their lives in my hands
Their fate their fortunes in my visions
No one believed in my true prophecy
And now it's too late

Veštba

Teraz to viem, že prišiel ten správny čas
Moje predpovede sa stanú pravdou
Budúca katastrofa sa nejasne rysuje
A celá dedina je odsúdená
Prečo ma nechceš počúvať
Je to tak ťažké pochopiť
Že ja som skutočne siedmy syn
Tvoj život alebo smrť záleží len na mne

Utrpenie a bolesť v budúcej katastrofe
Kričiace duše, diablov smiech
Je počuť zvuk siedmych píšťal
Lucifer sa so smiechom pozerá a čaká

Beriem tvoj život do svojich rúk
Tvoj osud, tvoje šťastie v mojich pohľadoch
Všimni si, čo hovorím, čo všetci vidíme
Čo sa má stať
Prosím, počúvaj ma

Teraz to vidím, je tu pohroma
Teraz všetku vinu zvaľujú na mňa
Cítia, že som im dal úder
Oni vedia, čo ich mučí
Zostávam so svojim poznaním, idem sám
Cez svoj pohľad sa pozerám do budúcna
Oni nevedia, čo je strach
Nevedia, že som ten, kto im dal smer

Očistec kýva na zatratené duše
Život po smrti alebo neskôr v nebi
Opäť je počuť volanie siedmych píšťal
Teraz čaká smejúci sa Lucifer v pekle

Mám ich životy vo svojich rukách
Ich osud, ich šťastie v mojich pohľadoch
Ani jeden neveril v moju skutočnú veštbu
A teraz je už príliš neskoro

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2024
Powered by Websupport