Seventh Son Of A Seventh Son

Here they stand brothers them all
All the sons divided they'd fall
Here await the birth of the son
The seventh, the heavenly, the chosen one

Here the birth from an unbroken line
Born the healer the seventh, his time
Unknowingly blessed and as his life unfolds
Slowly unveiling the power he holds

Seventh son of a seventh son
Seventh son of a seventh son
Seventh son of a seventh son
Seventh son of a seventh son

Then they watch the progress he makes
The Good and the Evil which path will he take
Both of them trying to manipulate
The use of his powers before it's too late

Seventh son of a seventh son
Seventh son of a seventh son
Seventh son of a seventh son
Seventh son of a seventh son

Today is born the seventh one
Born of woman the seventh son
And he in turn of a seventh son
He has the power to heal
He has the gift of the second sight
He is the chosen one
So it shall be written
So it shall be done

Siedmy syn siedmeho syna

Tu stáli oni, všetci bratia
Všetci synovia rozdelení osudom
Tu čakajú na narodenie syna
Siedmeho, nebeského, vyvoleného.

To zrodenie bolo narušené
Narodený liečiteľ siedmeho, jeho čas
Obdarený nevedomosťou a i keď jeho život
Pomaly začína, už vládne silou

Siedmy syn siedmeho syna
Siedmy syn siedmeho syna
Siedmy syn siedmeho syna
Siedmy syn siedmeho syna

Potom sledujú pokroky, ktoré robí
Dobro a zlo, tie mu ukazujú ces/r
Pokúšajú sa ho spracovať
Použiť jeho silu skôr, než bude neskoro

Siedmy syn siedmeho syna
Siedmy syn siedmeho syna
Siedmy syn siedmeho syna
Siedmy syn siedmeho syna

Dnes je narodený siedmy syn
Narodený zo ženy siedmeho syna
A v odpočinku siedmeho syna
Má silu liečiť
Má dar druhého znamenia
Je vyvoleným jedincom
Tak je to napísané
To sa má stať

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2024
Powered by Websupport