The Evil That Men Do

Love is a razor and I walked the line on that silver blade
Slept in the dust with his daughter, her eyes red
With the slaughter of innocence
But I will pray for her
I will call her name out loud
I would bleed for her
If only I could see her now

Living on a razors edge
Balancing on a ledge
Living on a razors edge

The evil that men do lives on and on.....
The evil that men do lives on and on.....
The evil that men do lives on and on.....
The evil that men do lives on and on.....

Circle of fire my baptism of joy at an end it seems
The seventh lamb slain, the book of life opens before me
But I will pray for you
And some day I may return
Don't you cry for me
Beyond is where I learn

Zlo, ktoré páchajú muži

Láska je britva a ja som šiel po hrane tej striebornej čepele
Spal som v prachu s jeho dcérou, jej červené oči s
Nevinnosťou vrahyne
Ale ja chcem za ňu prosiť
Chcem nahlas vykríknuť jej meno
Bol by som pre ňu vykrvácal
Keby som ju teraz mohol vidieť

Život na ostrie britvy
Balanc na skalisku
Život na ostrie britvy

Zlo, ktoré páchajú muži.....
Zlo, ktoré páchajú muži.....
Zlo, ktoré páchajú muži.....
Zlo, ktoré páchajú muži.....

Kruh ohňa môjho baptického vyzvania je u konca, tak sa mi zdá
Siedma ovečka je mŕtva, kniha života je predo mnou otvorená.
Ale ja sa za teba budem modliť.
A niekedy sa vrátim.
Zomrel by som pre teba.
Nemám ťa už čo naučiť.

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2024
Powered by Websupport