Can I play with madness

Give me the sense to wonder
To wonder if I'm free
Give me a sense of wonder
To know I can be me
Give me the strength to hold my head up
Spit back in their face
Don't need no key to unlock this door
Gonna break down the walls
Break out of this bad place

Can I play with madness
- the prophet stared at his crystal ball
Can I play with madness
- there's no vision there at all
Can I play with madness
- the prophet looked and he laughed at me
Can I play with madness
- he said you're blind too blind to see

I screamed aloud to the old man
I said don't lie don't say you don't know
I say you'll pay for your mischief
In this world or the next
Oh and then he fixed me with a freezing glance
And the hell fires raged in his eyes
He said do you want to know the truth son
- I'll tell you the truth
Your soul's gonna burn in the lake of fire

Can I play with madness
- the prophet stared at his crystal ball
Can I play with madness
- there's no vision there at all
Can I play with madness
- the prophet looked and he laughed at me
Can I play with madness
- he said you're blind too blind to see

Can I play with madness
- the prophet stared at his crystal ball
Can I play with madness
- there's no vision there at all
Can I play with madness
- the prophet looked and he laughed at me
Can I play with madness
- he said you're blind too blind to see.

Môžem sa zahrávať so šialenstvom

Daj mi schopnosť čarovať
kúzliť, pokiaľ som na slobode
Daj mi schopnosť čarovať
Aby som spoznal, čím môžem byť
Daj mi silu zdvihnúť hlavu
Pľuvnite do ich tvári
Nie je potrebný kľúč k odomknutiu tých dverí
Prelomte dovnútra tie steny
Prelomte sa z toho prekliateho miesta

Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- veštba žiari ako krištáľová guľa
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- to všetko nie je žiadna vízia
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- prorok sa pozerá a smeje sa na mňa
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- hovorí, že ste slepý, aby ste ma videli

Kričím nahlas na starého muža
Nehovorte, že neviete
Že budete platiť za svoje darebáctvo
V tomto svete alebo v tom budúcom
Oh a potom ma znehybní s mraziacim bleskom
A peklo ohňov v jeho očiach
Hovorí, chceš poznať pravdu synak
- poviem ti pravdu
Tvoja duša splanie v jazere ohňa

Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- veštba žiari ako krištáľová guľa
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- to všetko nie je žiadna vízia
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- prorok sa pozerá a smeje sa na mňa
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- hovorí, že ste slepý, aby ste ma videli

Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- veštba žiari ako krištáľová guľa
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- to všetko nie je žiadna vízia
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- prorok sa pozerá a smeje sa na mňa
Môžem sa zahrávať so šialenstvom
- hovorí, že ste slepý, aby ste ma videli

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2024
Powered by Websupport