Infinite Dreams

Infinite dreams I can't deny them
Infinity is hard to comprehend
I couldn't hear those screams
Even in my wildest dreams

Suffocation waking in a sweat
Scared to fall asleep again
Incase the dream begins again
Someone chasing I cannot move
Standing rigid nightmare's statue
What a dream when will it end
And will I transcend?

Restless sleep the minds in turmoil
One nightmare ends another fertile
Getting to me so scared to sleep
But scared to wake now, in too deep

Even though its reached new heights
I rather like the restless nights
It makes me wonder it makes me think
There's more to this I'm on the brink
It's not the fear of what's beyond
It's just that I might not respond
I have an interest almost craving
But would I like to get too far in?

It can't be all coincidence
Too many things are evident
You tell me you're an unbeliever
Spiritualist? Well me I'm neither
But wouldn't you like to know
The truth of what's out there to have the proof
And find out just which side
You're on where would you end in Heaven or
In Hell?

Help me. Help me to find my true
Self without seeing the future
Save me, save me from torturing
Myself even within my dreams

There's got to be just more to it
Than this or tell me why do we exist
I'd like to think that when I die
I'd get a chance another time
And to return and live again
Reincarnate, play the game
Again and again and again.

Neurčité sny

Neurčité sny, nemôžem ich poprieť
Neurčitosť je ťažká na pochopenie
Nemôžem počúvať tie výkriky
Dokonca ani v tých najdivokejších snoch

Udusený prebúdzam sa spotený
Naľakaný opäť upadám do spánku
Podľa okolností sen začína znovu
Niekto ma naháňa, nemôžem sa pohnúť
Stojím stuhnutý ako socha v nočnom sne
Aký sen, chcem, aby skončil
A chcem prestúpiť?

Nepokojný spánok, zmätený rozum
Jedna nočná mora končí, druhá prichádza
Uspáva ma tak vystrašeného
Ale postrach ma teraz prebúdza, je príliš zreteľný

Práve ako keby som dosahoval nových výšok
Mám ich radšej, než noci bez odpočinku
To potvrdzuje moje zázraky, to potvrdzuje moje domnienky
Je toho viac, mám toho až po krk
Nie je to strach mimo mňa
Je to práve to, na čo nemôžem odpovedať
Ja musím v záujme túžby
Ale bol som rád, že som tak ďaleko?

To všetko môže byť náhoda
Príliš veľa vecí je zreteľných
Povedzte mi, že som neveriaci
Spirituál? Správne, nie som nič
Ale nechceli by ste vedieť pravdu?
Aký máte dôkaz
Ste v koncoch na všetkých stranách
Keď skončíte v nebi alebo
v pekle?

Pomôžte mi. Pomôže mi nájsť moju pravdu
Sám, aj keď som nevidel budúcnosť
Zachráňte ma, zachráňte ma pred utrpením
Mňa samotného v mojich snoch

Nemôžem už ďalej byť
Radšej mi povedzte, prečo existujeme
Rád by som vedel, či umriem
Získam nádej v inom čase
A po návrate budem žiť opäť
Prevtelenie, hrať zápas
Znovu a znovu a znovu.

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2024
Powered by Websupport