Moonchild

Seven deadly sins
Seven ways to win
Seven holy paths to hell
And your trip begins

Seven downward slopes
Seven bloodied hopes
Seven are you burning fires,
Seven your desires...

I am he the bornless one
The fallen angel watching you
Babylon, the scarlet whore
I'll infiltrate your gratitude
Don't you dare to save your son
Kill him now and save the young ones
Be the mother of birth strangled babe
Be the devils own, Lucifer's my name

Moonchild - hear the mandrake scream
Open the seventh seal
Moonchild - You'll be mine soon child
Moonchild - take my hand tonight

I count the heads of those unborn
The accursed ones I'll find them all
If you die by your own hand
As a suicide you shall be damned
And if you try to save your soul
I will torment you - you shall not grow old
With every second and passing breath
You'll be so alone your soul will bleed to death

The twins they are exhausted, seven is this night
Gemini is rising as the red lips kiss to bite
Seven angels seven demons battle for his soul
When Gabriel lies sleeping, this child was born to die

One more dies one more lives
One baby cries one mother grieves
For all the sins you will commit
You'll beg forgiveness and none I'll give
A web of fear shall be your coat
To clothe you in the night
A lucky escape for you young man
But I'll see you damned in endless night

Mesačné dieťa

Sedem smrtiacich hriechov
Sedem ciest k víťazstvu
Sedem svätých ciest do pekla
A tvoj výlet začína

Sedem klesajúcich svahov
Sedem zakrvavených nádejí
Sedem tvojich horiacich ohňov
Sedem tvojich nádejí

Som ten, ktorý sa narodil
Padlý anjel, ktorý ťa sleduje
Babylon, šarlátová prostitútka
Preniknem tvojou vďačnosťou
Neodváž sa zachrániť svojho syna
Zabi ho teraz a zachráň tým svoju mladosť
Buď matkou priškrteného novorodenca
Buď diablov, moje meno je lucifer

Mesačné dieťa - počuje kričať mandragora
Otvára siedmu pečať
Mesačné dieťa - budeš čoskoro mojím dieťaťom
Mesačné dieťa - vezmi ma dnes v noci za ruku

Počítam hlavy tých nenarodených
Zatratených jedincov, nájdem ich všetkých
Ak zomriete svojou vlastnou rukou
Ako samovrahovia, budete prekliatí
A keď skúsite zachrániť svoju dušu
Neustále vás budem mučiť - dozriete k starobe
Každá sekunda zaváňa smrťou
Budete tam sami, vaše duše vykrvácajú k smrti

Dvojčatá sú vyčerpané, sedem v tejto noci
Blíženci vystupujú ako červené pery po bozku zovretia
Sedem anjelov, sedem démonov, bojujú o duše
Keď Gabriel leží a spí, toto dieťa bolo zrodené pre smrť

Ešte raz zomrieť, ešte raz žiť
Jedno z detí kričí, jedna matka sa trápi
Za všetky hriechy chcete zomrieť
Budeš prosiť o odpustenie a nedostaneš ho
Sieť strachu bude tvojim kabátom
A prikryje ťa v noci
Šťastné zmiznutie pre teraz malého človeka
Ale uvidíme sa v prekliatej nekonečnej noci

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2024
Powered by Websupport