23/05/1981 - Vystúpenie z Kosei Nenkin Hall, Tokyo, Japonsko bolo vydané ako “Maiden Japan” EP (“Heavy Metal Army” EP). Mixované bolo v Nimbus 9, Toronto.