05/10/1980 - Prvé vystúpenie v Holandsku (otvárajú pre KISS), Groenoordhalle, Lieden, Holandsko.