03/07/1980 - 05/07/1980 - Iron Maiden vypredávajú Marquee, Londýn, Anglicko. Počas koncertu sú filmovaný spoločnosťou ITV pre televízny program Twentieth Century Box, ktorý vysielali 17/08/1980. Program bol venovaný na skúmanie “New Wave Metal” scény. Na jeho odvysielanie všetci čakali rok a toto bola tá správna doba, kedy sa mohli špecializovať na Iron Maiden.