Charlote The Harlotte

Giving a swish with your arse in the air
Don't you know what they're saying?
Charlotte you're so refined,
When you take all the love that they're giving.

Sticking with every man that you find,
Don't you know what they're after?
Charlotte you've got your legs in the air,
Don't you hear all their laughter?

Chorus:
Charlotte the Harlot
Show me your leg,
Charlotte the Harlot
Take me to bed.
Charlotte the Harlot
Let me see blood.
Charlotte the Harlot
Let me see love.

There was a time when you left me
standing there,
Picking up pieces of love from the floor.
Well Charlotte you left me alone in there,
To make your ends as a bloody whore.

Well Charlotte you told me you loved me true.
Picking up pieces of love yesterday.
Well Charlotte your drawers are off colour too,
Cause you're making love all day.

Taking so many men to your room,
Don't you feel no remorse.
You charge them a fiver only for starters,
And ten the main course.
You've got no feelings,
They died long ago.
Don't you care who you let in,
Don't you know you're breaking the law,
With the service you're giving.

Repeat chorus

Karla prostitútka

Zasvišťanie biča vzduchom,
nepoznáš to rozprávanie?
Karla si taká múdra,
keď sa všetkým svojim láskam rozdávaš.

Ideš s každým mužom, ktorý ťa vyhľadá,
nevieš, aký sú potom?
Karla, môžeš mať svoje nohy hviezdne,
nepočuješ ten smiech?

Zbor:
Karla prostitútka
ukazuje svoje nohy.
Karla prostitútka
ma berie do postele.
Karla prostitútka
ukáže mi krv.
Karla prostitútka
ukáže mi lásku.

Bol čas, keď si odišla
a nechala ma tam,
berúc si nahor aspoň trochu lásky.
Dobre Karla, nechala si ma tam samého,
to znamená tvoj koniec, ako krvavej prostitútky.

Dobre Karla, hovoríš, že láska je to pravé,
berúc si kúsok svojej včerajšej lásky.
Dobre Karla, si očarujúca,
pretože si určená k rozdávaniu lásky po celé dni.

Berieš si toľko mužov do svojej izby,
nepociťuješ žiadne výčitky.
Tvoja cena je päťka, to je jediné pre začiatok
a desať za silný zážitok.
A ty už nemáš pôžitky,
tie zomreli už dávno.
Nestaráš sa, koho vpustíš,
nevieš či si prekročila zákon
svojimi službami.

Chorus odznova

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2019
Powered by Websupport