Phantom Of The Opera

I've been looking so long for you now,
You won't get away from my grasp
You've been living so long in hiding,
Hiding behind that false mask.

And you know and I know that you ain't got
long now to last,
Your looks and your feelings are just the
remains of your past.

Standing in the wings there,
you wait for the curtain to fall
Knowing the terror and holding
you have on us all.

I know that you're going to scratch me
and maim me and maul
You know I'm helpless from your
mesmerising cat call.

Chorus:
Keep your distance,
walk away don't take his bait
Don't you stray, don't fade away.

Watch your step, he's out to get you
Come what may
Don't you stray, from the narrow way.

I'm running and hiding,
in my dreams you're always there
You're the Phantom of the Opera,
you're the devil you're just out to scare.

You damaged my mind and my soul
it just floats through the air
You haunt me, you taunt me, you torture me
back at your lair.

Fantóm opery

Pozerám sa ako práve teraz po tebe túžim,
nechceš ísť preč z môjho zovretia
Si živý, dokiaľ si v úkryte
Ukrývajúci sa za falošnou maskou.

Ty vieš i ja viem, že nie si ten,
po kom túžim ako po poslednom,
pozri sa a precitni,
si ešte pozostatok zo svojej minulosti.

Stojaci na oboch krídlach,
čakáš až spadne opona.
Skúsený v násilí a vytrvalosti,
máš nás všetkých.

Ja viem, chceš sa mi postaviť,
zmrzačiť ma, zmlátiť.
Ty vieš, aký som bezmocný po tvojom
zavolaní.

Zbor:
Drž sa ďalej,
neskoč na ten trik.
Nesmieš zablúdiť, nesmieš sa stratiť.

Dávaj si pozor na svoj krok, on je vonku a dostane Ťa
Bež kam chceš,
nesmieš zablúdiť na tej ťažkej ceste.

Ja bežím a ukrývam sa,
ty si stále v mojich snoch.
Si fantóm opery,
si diabol, si postrach.

Ničíš moje svedomie a moju dušu
vznášajúc sa vo vzduchu.
Tvoje časté návštevy, vysmievaš sa mi, mučíš ma
návratom do tvojho brlohu.

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2019
Powered by Websupport