Prowler

Walking through the city,
Looking oh so  pretty,
I've just got to find my way.

See the ladies flashing.
All their legs and lashes.
I've just got to find a way.

Well you see me crawling through
the bushes with it open wide.
What you seeing girl?
Can't you believe that feeling
Can't you believe it
Can't you believe your eyes?
It's the real thing girl.

Got me feeling myself,
and reeling around
Got me talking but, but feel like
walking around.

Repeat

Sliedič

Idúc cez mesto,
Hľadiac na tú krásu,
Hľadám tu správnu cestu.

Vidím sa mihnúť ženu.
Samá noha a bičovanie.
Dostal som sa na tú správnu cestu.

Dobre ma vidíš, ako sa plazím cez
otvorený šíry svet.
Čo vidíš, dievča?
Určite veríš v pocity,
Určite v nich veríš,
Určite veríš v to, čo vidíš?
Je to naozaj skutočnosť, dievča.

Pozná moje pocity
a motá sa okolo.
Vie čo hovorím, ale cíti
okolo idúcich.

Odznova

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2019
Powered by Websupport