Out Of The Silent Planet

Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are

Withered hands, withered bodies begging for salvation
Deserted by the hand of gods of their own creation
Nations cry underneath decaying skies above
You are guilty, the punishment is death for all who live
The punishment is death for all who live

Out of the silent planet,
Dreams of desolation
Out of the silent planet,
Come the demons of creation
Out of the silent planet,
Dreams of desolation
Out of the silent planet,
Come the demons of creation

The killing fields, the grinding wheels crushed by equilibrium
Separate lives no more disguise, no more second chances
Haggard wisdom spitting out the bitter taste of hate
I accuse you before you know the crime it's all too late
Before you know the crime it's all too late

Out of the silent planet,
Dreams of desolation
Out of the silent planet,
Come the demons of creation
Out of the silent planet,
Dreams of desolation
Out of the silent planet,
Come the demons of creation

Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are

Out of the silent planet,
Dreams of desolation
Out of the silent planet,
Come the demons of creation
Out of the silent planet,
Dreams of desolation
Out of the silent planet,
Come the demons of creation

Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are
Out of the silent planet,
Out of the silent planet we are

Mimo kľudnej planéty

Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty.

Vychudnuté ruky, vychudnuté telá prosia o spasenie
Opustený bohmi ich vlastného stvorenia
Národy plačú pod rozpadajúcim sa nebom nad nimi,
Si vinný, trest je smrť všetkému živému,
trest je smrť všetkému živému

Mimo kľudnej planéty,
Sny dezolácie,
Mimo kľudnej planéty,
Príchod démonov tvorenia
Mimo kľudnej planéty,
Sny dezolácie,
Mimo kľudnej planéty,
Príchod démonov tvorenia

Zabijácke polia, brúsne kotúče zdrvené rovnováhou,
Oddelené životy, žiadne ďalšie pretvárky, žiadne ďalšie druhé šance
Úbohá múdrosť ochutnáva horkú chuť nenávisti
Obviňujem ťa predtým než poznáš zločin, je príliš neskoro
predtým než poznáš zločin, je príliš neskoro

Mimo kľudnej planéty,
Sny dezolácie,
Mimo kľudnej planéty,
Príchod démonov tvorenia
Mimo kľudnej planéty,
Sny dezolácie,
Mimo kľudnej planéty,
Príchod démonov tvorenia

Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty

Mimo kľudnej planéty,
Sny dezolácie,
Mimo kľudnej planéty,
Príchod démonov tvorenia
Mimo kľudnej planéty,
Sny dezolácie,
Mimo kľudnej planéty,
Príchod démonov tvorenia

Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty,
Mimo kľudnej planéty,
Sme mimo kľudnej planéty

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2019
Powered by Websupport