Blood Brothers

And if you're taking a walk through the garden of life
What do you think you'd expect you would see?
Just like a mirror reflecting the moves of your life
And in the river reflections of me

Just for a second a glimpse of my father I see
And in a movement he beckons to me
And in a moment the memories are all that remain
And all the wounds are reopening again

We're blood brothers We're blood brothers
We're blood brothers We're blood brothers

And as you look all around at the world in dismay
What do you see, do you think we have learned
Not if you're taking a look at the war torn affray
Out in the streets where the babies are burned

We're blood brothers We're blood brothers
We're blood brothers We're blood brothers

There are times when I feel I'm afraid for the world
There are times I'm ashamed of us all
When you're floating on all the emotion you feel
And reflecting the good and the bad

Will we ever know what the answer to life really is?
Can you really tell me what life is?
Maybe all the things that you know that are precious to you
Could be swept away by fate's own hand

We're blood brothers We're blood brothers
We're blood brothers We're blood brothers

When you think that we've used all our chances
And the chance to make everything right,
Keep on making the same old mistakes
Makes untipping the balance so easy
When we're living our lives on the edge
Say a prayer on the book of the dead

We're blood brothers We're blood brothers
We're blood brothers We're blood brothers

And if you're taking a walk through the garden of life

Pokrvní bratia

A ak sa vyberieš na prechádzku záhradou svojho života
Čo myslíš, čo by si očakával, že uvidíš?
Presne ako zrkadlo odražajúce pohyby tvojho života
A v rieke moje vlastné odrazy

Iba na sekundu zazriem záblesk môjho otca
A v zápätí mi už máva na rozlúčku
A v okamihu sú spomienky to jediné, čo mi zostáva
A všetky rany sa znova otvárajú

Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia
Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia

A keď sa pozeráš na svet naokolo so zdesením
Čo vidíš, myslíš, že sme sa poučili?
Nie, ak sa pozeráš na vojnou prerušenú rvačku
Tam von na uliciach, kde možno vidieť zhorené deti

Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia
Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia

Sú časy, keď cítim obavy o tento svet
Sú časy, keď som zahanbený za nás všetkých
Keď sa vznášaš na všetkých emóciách čo cítiš
A si obrazom dobra aj zla

Dozvieme sa niekedy odpoveď, čím život skutočne je?
Dokážeš skutočne povedať, čo je to život?
Možno všetky veci, o ktorých vieš, že sú pre teba vzácne
Mohli by byť odplavené preč vlastnou rukou osudu

Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia
Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia

Keď si myslíš, že sme už využili všetky naše šance
A aj šancu urobiť všetko správne
Stále robíme tie isté staré chyby
Tak ľahko vytvárajúc nenakláňajúcu sa rovnováhu
Keď žijeme naše životy na hrane
Vyslov modlitbu pri knihe mŕtvych

Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia
Sme pokrvní bratia, sme pokrvní bratia

A ak sa vyberieš na prechádzku záhradou svojho života

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2019
Powered by Websupport