The Thin Line Between Love And Hate

When a person turns to wrong
Is it a want to be, belong?
Part of things at any cost
At what price a life is lost

At what point do we begin
Fighter spirit a will to win
But what makes a man decide
Take the wrong or righteous road

There's a thin line between love and hate
Wider divide than you can see between good and bad
There's a grey place between black and white
But everyone does have the right
to choose the path that he takes

We all like to put the blame on society these things
But what kind of good or bad a new generation brings

Sometimes takes just more than that
To survive be good at heart
There is evil in some of us
No matter what will never change

I will hope, my soul will fly
So I will live forever
Heart will die, My soul will fly
I will live forever

Just a few small tears between
Someone happy and one sad
Just a thin line drawn between
Being a genius or insane

At what age begin to learn
Or which way out we will turn
There's a long and winding road
And the trail is there to burn

There's a thin line between love and hate
Wider divide than you can see between good and bad
There's a grey place between black and white
But everyone does have the right
to choose the path that he takes

I will hope, my soul will fly
So I will live forever
Heart will die, My soul will fly
I will live forever

There's a thin line between love and hate

Úzka hranica medzi láskou a nenávisťou

Keď sa jedinec obracia k zlému,
je to nevyhnutnosť bytia, ktorá k tomu patrí?
Súčasť vecí hocakej hodnoty,
za akú cenu sa dá stratiť život?

V akom bode v nás vzniká
bojový duch i vôľa víťaziť?
Ale čo privádza človeka k rozhodnutiu
vydať sa zlou alebo spravodlivou cestou

Je iba úzka hranica oddeľujúca lásku od nenávisti
Širšie rozdelenie toho, čo môžeš vidieť medzi dobrom a zlom
Existuje šedé miesto medzi čiernou a bielou
Ale každý má právo si vybrať cestu,
ktorou sa vyberie

My všetci radi v tieto dni obviňujeme spoločnosť
Ale aký druh dobra či zla prináša nová generácia?

Niekedy musíš zobrať viac
než len mať dobré srdce nato, aby si prežil
V niektorých z nás je zlo
nezáleží na tom, čo sa nikdy nezmení

Ja budem dúfať, že moja duša raz poletí
a tak zostanem žiť večne
Srdce síce umrie, no moja duša poletí
a ja budem žiť večne

Iba zopár malých sĺz
medzi niekým šťastným a tým smutným
Iba slabo naznačená čiarka
medzi byť géniom alebo šialencom

V akom veku sa začíname učiť,
ktoré východisko si zvolíme
Existuje dlhá a kľukatá cesta
a tá stopa je tam, aby ti ukázala smer

Je iba úzka hranica oddeľujúca lásku od nenávisti
Širšie rozdelenie toho, čo môžeš vidieť medzi dobrom a zlom
Existuje šedé miesto medzi čiernou a bielou
Ale každý má právo si vybrať cestu,
ktorou sa vyberie

Ja budem dúfať, že moja duša raz poletí
a tak zostanem žiť večne
Srdce síce umrie, no moja duša poletí
a ja budem žiť večne

Úzka hranica medzi láskou a nenávisťou

Iron Maiden Slovensko 2002 - 2019
Powered by Websupport